אחריות מקצועית למשלחים ועמילי מכס

אחריות מקצועית למשלחים ועמילי מכס

ביטוח אחריות מקצועית למשלחים בינלאומיים ועמילויות, המכסה את המשלח בגין חבות על פי כל דין בינלאומי בכל העולם, כשסמכות השיפוט ניתנת לבית המשפט באותה מדינה בה הוגשה התביעה.

החבות נוצרת כתוצאה מנזק שנגרם למזמין השירותים כתוצאה מרשלנות, מחדל, טעות, או מעשה של המשלח אשר גרמו לנזק הנ"ל, לרבות נזק הנובע מהוצאת שטרי מטען שגויים או הוראות שילוח לקויות.

דילוג לתוכן