ביטוח מטענים בים באוויר וביבשה

ביטוח מטענים בים או באוויר 

הפוליסה לביטוח מטענים הינה חוזה בין המבוטח (יצואן\יבואן) לבין המבטח, לפיו מתחייב המבטח לשלם פיצוי כספי מוסכם בכל מקרה של אובדן ו\או נזק למטען כתוצאה מסיכונים מבוטחים במסגרת פוליסת כל הסיכונים "A" הרחבותיה, והתאמותיה לצרכי המבוטח, פעילותו ואפיון מטעניו.

משך הביטוח
המטען מבוטח לאורך כל המסע, ממחסן הספק ועד היעד הסופי, בהתעלם מתנאי הקנייה ו/או המכירה, כולל אחסנת ביניים, אחסנה ארוכת טווח, עד שהינו מגיע ליעדו הסופי.

היקף הכיסוי הביטוחי 

להוציא מקרים מיוחדים, המטען מבוטח במסגרת פוליסת "A" כל הסיכונים, הרחבותיה והתאמתה לסיכונים הנובעים מסוג המטענים המאפיינים את מטעני המבוטח, כמו גם סיכוני ביטוח מלחמה, שביתות ופרעות.

ככל שהתובלה משולבת יותר וקיימים גורמים רבים המהווים חוליות בשרשרת התובלה, מתרבים הקשיים להוכיח היכן, באחריות מי, ומתי נגרם הנזק.
לפיכך, מבוטח על ידינו מלוא המסע – גם אם חלקו בוטח על ידי אחרים, כדי למנוע מבעלי אינטרסים שונים לטפל בנזקים.

דילוג לתוכן