ביטוח מטעני קנאביס

פוליסה ייחודית לכיסוי ביטוחי למשלוחי קנאביס רפואי

פוליסה זו מעניקה ביטוח ייעודי וייחודי , המותאם למשלוחי קנאביס רפואי.

הכיסוי הביטוחי הניתן בפוליסה זו, כפוף לכך בידי ליבואן או יצואן קיים רישיון כדין ועמידה בתנאי הרגולציה או הביטחון הנדרשים על ידי המדינה הרלבנטית.

  • כיסוי ביטוחי DOOR TO DOOR, ללא כפיפות לתנאי הקנייה או מכירה של המטען, ללא צורך בזיקת ביטוח ישראלית.
  • כיסוי ביטוחי מותאם להובלת משולחים ביבשה, בים ובאוויר, לרבות הובלה יבשתית באפריקה. 
  • כיסוי למטענים המובלים בטווח טמפרטורה נדרש, כולל נזקים הנובעים משינוי טמפרטורה  ו/או שבר מכני ו/או נזקים הנגרמים למטען כתוצאה מטעויות בביצוע הנחיות הקירור כמו SETTING לא נכון.
  • קביעת קיומו של נזק ו/או פסילת המשלוח-נתונה בלעדית ל- QA מטעם המבוטח.
  • כיסוי לאחסנת ביניים במסופי מטען ו/או מחסני ערובה.
  • קיימת אפשרות הרחבת הפוליסה לכיסוי ביטוחי לאחסנה ארוכת טווח במחסנים חיצוניים ו/או מחסנים בבעלות המבוטח.
דילוג לתוכן