מיסי יבוא

פוליסה לביטוח מיסי יבוא במסגרת "סחורות בהעברה"  

פוליסה המשפה את המבוטח בגין מיסי יבוא אשר מטיל עליו מנהל המכס והמע"מ לרכוש שאבד או ניזוק בעת העברתו בכלי רכב, רכבת בין אתרים בפיקוח המכס במדינת ישראל  כמו נמלי ים, מעברים יבשתיים, מחסנים רשויים לרבות מסוג מסוף מטענים, נמל תעופה ומחסן "טרנזיט" מכוח דיני המכס.

דילוג לתוכן